HAVSÖRING

 

Skärgårdsfisket efter havsöring drar igång på allvar i oktober , när tempen sjunkit ned mot 10` och strömmingen kommer in. Den går sedan att fiska efter ända till början av Maj året därpå, så länge inte isen lägger sig. Vi fiskar den främst med spinn, men även på trollling, fluga och mete.

 

Fisket efter havsöring är ett aktivt, snabbt fiske med mycket båtkörning och många långa kast. Vissa dagar har man kontakt på vart och vartannat ställe, medans de nästa tur kan vara som bortblåsta. Upp ska dem iallafall och vanligtvis fångar vi 1-3 öringar per tur, men nån gång ibland vinner öringen och man kör ”Bom”.

 

 

 

 

 

 

 

 
        Sammarbetspartners: