Fiskar på olika typer av guidningar

Fiskar på olika typer av guidningar

GÄDDA

Gäddan är nog Sveriges populäraste art att fiska efter. Troligtvis för att den kan bli väldigt stor – upp till 25 kg, och att den finns i Sveriges flesta vattendrag. Gäddan går dessutom att fiska året runt. Vi fiskar huvudsakligen i Stockholms skärgård, Mälaren och Vänern.

ABBORRE

Abborren är nog sportfisken nummer två i Sverige. Vi fiskar mest abborre på hösten när det är lättast att hitta den i olika biotoper och fångar den framförallt med jigg. Vi fiskar den i Mälaren och hela skärgården ner till Kalmarsund.

HAVSÖRING

Skärgårdsfisket efter havsöring drar igång på allvar i oktober, när tempen sjunkit ned mot 10 grader och strömmingen kommer in. Den går sedan att fiska efter ända till början av Maj året därpå, så länge inte isen lägger sig. Vi fiskar den främst med spinnfiske, men även på flugspö. Vanligtvis fångar vi en till tre öringar per tur, men någon gång ibland vinner öringen och man kör ”bom”.

GÖS

Gösen fångar vi i huvudsak med tre olika metoder jigg, mete och trolling.
Årets första säsong är Maj-Juni, då vi metar med levande strömming och jiggfiskar. Under sommaren går gösen mer pelagiskt, och då är det trolling som gäller. Under hösten kan man sedan återigen hitta gösen på grundare vatten, och då metar vi på löja och jiggfiskar igen.


Mobil: 070-2552558
Epost: olleforell@hotmail.com